Ứng dụng công nghệ Người Khiếm Thị tạo ra nhằm mục đích đưa công nghệ đến gần hơn với người khiếm thị. Vì vậy, tất cả mọi người khi cài đặt ứng dụng này có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản sử dụng của chúng tôi, bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân để phục vụ cho việc học và trao đổi giữa các thành viên.
Ngoài mục đích trao đổi và phục vụ cho việc học ra, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, vì vậy bạn hãy yên tâm khih cài đặt ứng dụng học trực tuyến của chúng tôi.