Giáo Trình Tin Học căn bản

Thủ Thuật Tin Học – Hướng Dẫn Cài Đặt NVDA Silent Lên Máy Tính Windows

Download ứng dụng Công nghệ người Khiếm Thị tại đây:

Đôi Mắt Người Khiếm Thị

Đôi mắt người khiếm thị P2 – Text recognition (Máy quét văn bản OCR)

Download ứng dụng Công Nghệ Người Khiếm Thị tại đây:

Đôi Mắt Người Khiếm Thị P1 – TabTabSee

Download ứng dụng Công nghệ người Khiếm Thị tại đây:

Bài Giảng Mới